Visie

Plezier en voldoening heb je nodig om je als sporter of coach te ontwikkelen. Plezier is het vermogen om te genieten. Voldoening is het gevoel dat je een zinvol leven leidt; omdat je goed bent in wat je doet, je verbonden weet met de mensen om je heen en je een zekere mate van vrijheid ervaart in de keuzes die je maakt. Zonder plezier, geen leren, laat staan presteren. Ook in de sport gaat het om bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.

Volgens ons heeft iedere sporter en iedere coach drie basisbehoeften:

1.  Je wilt je eigen weg bepalen.

2.  Je wilt je verbonden voelen met andere mensen.

3.  Je wilt doen waar je goed in bent.

Wij van sportGROWtalent willen ondersteuning bieden bij het realiseren van deze basisbehoeften. Daarvoor stellen we eerst doelen en kijken dan pas naar de huidige situatie. Vervolgens bieden we middelen en mogelijkheden aan om uiteindelijk afspraken te maken om de gestelde doelen te bereiken.

>