VanLuitCoach

Jan-Bram van Luit

Het woord ‘coachen’ is niet meer weg te denken uit de Nederlandse taal. Via de sportwereld is het rond 1840 onze taal binnengeslopen. Het ambacht van de coach betrof toen de begeleiding van mensen bij sportieve prestaties. Tegenwoordig is echter de term ‘coach’ ook volledig ingeburgerd in het zakelijk taalgebruik, het bedrijfsleven en in het onderwijs. De geschiedenis van het woord ‘coach’ vertelt ons veel over de rol die je als coach hebt te vervullen. De oorsprong van het werkwoord ‘to coach’ is namelijk het vervoeren van gewaardeerde, dierbare personen van de plek waar zij waren naar de plek waar zij graag naar toe zouden willen. Bij ‘coachen’ gaat het dus om het betere koetsierswerk. Of het nu binnen of buiten de sportwereld plaatsvindt, coachwerk dient altijd het leerproces van de coachee(s) te ondersteunen. De visie op het ambacht van coachen bij VanLuitCoach is op deze metafoor van de koetsier en zijn of haar ‘coachen’ gebaseerd.
Met haar energieke bliksemflits wil VanLuitCoach zich niet alleen richten op de sportwereld, maar ook daarbuiten.

Jan-Bram is werkzaam in het onderwijs, de sportwereld, thuis en in de rest van zijn leven. Daar heeft hij inmiddels in diverse functies, taken en rollen ruime kennis en ervaring mogen opdoen. Met een holistische blik op het leven ziet hij zichzelf graag als generalist die graag samen denkt en werkt. Bij de combinatie van al die werkzaamheden staat altijd de eigen en ontwikkeling van anderen centraal. Groei van praktische ervaringskennis mag daarbij nooit ‘vloeken’ met de theoretisch wetenschappelijke kennis.

Binnen de waterpolowereld heeft Jan-Bram ruime praktijkervaring opgedaan als trainer-coach van diverse Hoofdklasse/Eredivisie teams. Dit zowel bij de dames als bij de heren. Hij is jarenlang Kringtrainer (Amsterdam/’t Gooi, Noord-Holland) geweest en bondscoach KNZB-Dames Jeugd. Tevens heeft hij het heren Universiade team mogen begeleiden en de Bondscoach Heren geassisteerd bij de World League. Jarenlang heeft Jan-Bram ervaring opgedaan bij de KNZB als examinator van kadercursussen (waterpolo, zwemmen en kunstzwemmen), als docent en ontwikkelaar van de kadercursussen waterpolo (A-, B- en C-cursus) en tevens als Coördinator van de Werkgroep Opleidingen Waterpolo. In die periode heeft Jan-Bram diverse applicaties en andere bijscholingen verzorgd. Met Ivo Trumbic heeft hij een scholingsaanbod (Trumbic Waterpolo Academy) ontwikkeld en uitgevoerd. Bij diverse verenigingen heeft Jan-Bram ook bestuursfuncties vervuld. Voor het waterpolomagazine de ManMeer! verricht hij al weer jarenlang journalistiek werk. Zijn eigen bedrijf VanLuitCoach heeft in samenwerking met de ManMeer!-Academy een eigen leergang tot waterpolocoach ontwikkeld in diverse modules. Hij is tevens gelicensieerd ondernemer bij de KNZB voor het geven van waterpolo opleidingen.

Binnen het onderwijs is hij momenteel werkzaam als bovenschools conrector voor een groot schoolbestuur. Hij heeft mogen voorsorteren op de wetgeving Passend Onderwijs en maakt zich sterk voor het ‘filosofischer’ maken van het onderwijs. Binnen de organisatie is hij inmiddels al weer ruim twaalf jaar vertrouwenspersoon en wordt ingezet als mediator binnen klachtenprocedures.

Jan-Bram heeft met goed gevolg diverse opleidingen gevolgd waaronder het VWO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Groningen), opleiding/studie tot counselor en beroepsopleidingen filosofie (Filosoferen met Kinderen en Jongeren, Socratisch Gespreksleider). Hij is daarmee binnen het onderwijs eerstegraads bevoegd en mag zich vrij vestigen als counselor en als praktisch filosoof. Daarnaast heeft Jan-Bram aanvullend vele (bij)scholingen gevolgd op het gebied van zwemmen, waterpolo, coaching, krachttraining, verenigingsbesturen, sportjournalistiek, leefstijl voor jongeren, Positive Behaviour Support, gedragsproblemen bij jongeren en intercultureel samenwerken. De laatste jaren heeft hij zich bekwaamd tot gecertificeerd instructeur (Advanced èn Specialist) van het Athletic Skills Model in relatie met waterpolo. Ook heeft hij zich laten opleiden tot (prof) voetbalscout.

Onder het motto “Dream, catch and follow” is VanLuitCoach zowel binnen de sport, maar ook daarbuiten in te zetten als trainer, (personal/team) coach, praktisch pedagoog/filosoof, counselor en mediator voor advies, scholing en bijscholing van (waterpolo)sporters (waaronder ook KNZB-certificering) en hun begeleiders. Ook met missie/visie ontwikkeling voor bestuurders/verenigingen heeft Jan-Bram inmiddels ervaringen opgedaan.

Jan-Bram is een coach die het perspectief op inzichten graag ook van de andere kant bekijkt, maar overtuigd is, dat nothing works, until you do!

Contact VanLuitCoach:
J.B.van Luit
Tel.: 06 13983568
E-mail: jb.vanluit@planet.nl

>