Synchroonzwemmen

Nationaal Sportakkoord – opleidingen niveau 2

Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen en een Nationaal Sportakkoord gesloten. Met het Nationaal Sportakkoord komt er geld vrij voor de sport. Dit biedt veel mogelijkheden voor verenigingen voor het opleiden van kader.
 
Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor deelname van kader aan opleidingen niveau 2.
Deelname aan de opleidingen wordt 100% of voor een groot deel vergoed.
 
De aanvraagprocedure voor subsidie kan op 2 verschillende manieren verlopen:
 
1. Wanneer in de gemeente van uw vereniging een sportakkoord is of een sportregisseur bezig is deze te schrijven, gaat de aanvraag voor ondersteuningstrajecten via de sportregisseur en adviseur lokale sport. Heeft u geen idee met wie u contact op moeten nemen voor een aanvraag, dan kunt u contact opnemen met NOC*NSF via dit mailadres.
 
2. Is er geen sportakkoord in de gemeente en worden daar op het moment ook geen stappen toe gezet, dan kunt u alsnog een aanvraag indienen. U dient dan contact op te nemen met NOC*NSF via dit mailadres.

Op de website van Alles over de Sport, een website waar alle kennis over sport en bewegen op één plek staat, staat het volledige Sportakkoord. Er staat ook een uitwerking op en de acties en deadlines die nodig zijn voor aanbieders om gebruik te maken van de subsidies.

>