Privacybeleid

Waarom SportGROWtalent gegevens nodig heeft
SportGROWtalent verwerkt uw persoonsgegevens door middel van het inschrijfformulier dat u heeft ingevuld voor deelname aan een training/opleiding. Alle gegevens die hierin staan, bewaren wij tot na de afhandeling van de training/opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld.
Deze gegevens zijn nodig om te weten wie we op de training/bij de opleiding kunnen verwachten, wat die persoon kan en welk niveau hij/zij heeft, zodat we de training/opleiding zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de deelnemer.
SportGROWtalent zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld op het inschrijfformulier. SportGROWtalent geeft nooit persoonsgegevens aan derden.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
SportGROWtalent kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SportGROWtalent en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan SportGROWtalent verstrekt.
SportGROWtalent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht
– Eventuele allergieën of bijzonderheden zoals bijvoorbeeld epilepsie (om uw veiligheid te kunnen garanderen)
Hoe lang SportGROWtalent gegevens bewaart
SportGROWtalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen van gegevens met anderen
SportGROWtalent verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.
Beeldmateriaal dat op de website komt te staan, zal alleen geplaatst worden indien hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door middel van het aanvinken van het betreffende vakje op het inschrijfformulier. Hierbij moet rekening worden gehouden dat toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van foto’s op de website welke door iedereen gratis kunnen worden gedownload. SportGROWtalent zal de foto’s nooit verkopen of uitleveren aan derden.Werknemers SportGROWtalent
De werknemers die in opdracht van SportGROWtalent bezig zijn met de trainingen/opleidingen of andere werkzaamheden zoals administratie of webbeheer, hebben zich te houden aan de overeenkomst met u en dienen het privacybeleid te respecteren. Ook zij zullen geen gegevens aan derden verstrekken.
Gegevens die wij reeds hebben ontvangen en noodzakelijkerwijs nog iets langer moeten bewaren, zullen zeer goed beveiligd worden bewaard. Alle computers zijn goed beveiligd met wachtwoorden en de data-opslag is encrypted.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van SportGROWtalent worden géén algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Google analytics
SportGROWtalent maakt géén gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De enige gegevens die SportGROWtalent heeft zijn de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. SportGROWtalent gebruikt ook geen software van derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportgrowtalent.nl en er zal binnen 3 weken op uw verzoek worden gereageerd.
>