Jan-Bram van Luit

Al ruim 36 jaar combineert Jan-Bram werkzaamheden in het onderwijs met activiteiten als trainer-coach en opleidingsactiviteiten. Een combinatie van werkzaamheden waarbij het zichzelf en anderen ontwikkelen altijd centraal is gesteld. Groei van praktische ervaringskennis, die nooit mag “vloeken” met theoretische wetenschappelijke kennis.

Momenteel is hij in het onderwijs voor een groot schoolbestuur in het Gooi werkzaam als bovenschools conrector met de portefeuille Passend Onderwijs. Binnen de organisatie is hij tevens vertrouwenspersoon en wordt ingezet als mediator binnen de klachtenprocedure van de organisatie. In het waterpolowereldje traint en coacht hij de herenselectie van Polar Bears (Ede) in de Eredivisie. Daarnaast doet hij journalistiek werk voor het waterpolomagazine de ManMeer!. Zijn eigen bedrijf VanLuitCoach verzorgt in samenwerking met de ManMeer!-Academy een eigen leergang tot waterpolocoach in diverse modules. Jan-Bram is tevens gelicensieerd ondernemer bij de KNZB voor het geven van waterpolo opleidingen.

Binnen het waterpolowereldje heeft Jan-Bram ruime praktijkervaring opgedaan als trainer-coach van diverse Hoofdklasse/Eredivisie teams. Zowel bij de dames als bij de heren. Hij is jarenlang Kringtrainer (Amsterdam/’t Gooi, Noord-Holland) geweest en bondscoach KNZB dames jeugd. Jan-Bram heeft het heren Universiade team mogen begeleiden en de herenbondscoach geassisteerd bij de World League. Heeft jarenlange ervaring bij de KNZB als examinator van kadercursussen (waterpolo, zwemmen en kunstzwemmen), als docent en ontwikkelaar van de kadercursussen waterpolo (A-, B- en C-cursus) en tevens als Coördinator van de Werkgroep Opleidingen Waterpolo. In die periode heeft Jan-Bram verschillende applicaties en andere bijscholingen verzorgd. Tevens in samenwerking met Ivo Trumbic een scholingsaanbod (Trumbic Waterpolo Academy) ontwikkeld en uitgevoerd. Bij diverse verenigingen heeft Jan-Bram ook bestuursfuncties vervuld

Jan-Bram heeft met goed gevolg diverse opleidingen gevolgd waaronder het VWO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Groningen), opleiding/studie tot counselor en beroepsopleidingen filosofie (Filosoferen met Kinderen en Jongeren, Socratisch Gespreksleider). Daarnaast heeft Jan-Bram aanvullend vele (bij)scholingen gevolgd op het gebied van zwemmen, waterpolo, coaching, krachttraining, verenigingsbesturen, sportjournalistiek, leefstijl voor jongeren, Positive Behaviour Support, gedragsproblemen bij jongeren en intercultureel samenwerken. De laatste jaren heeft hij zich bekwaamd tot gecertificeerd instructeur (Advanced, Specialist) van het Athletic Skills Model in relatie met waterpolo. Ook heeft hij zich laten opleiden tot (prof) voetbalscout.

Onder het motto “Dream, catch and follow” is generalist Jan-Bram in te zetten als trainer, (personal/team) coach, praktisch pedagoog/filosoof, counselor en mediator voor advies, scholing en bijscholing van (waterpolo)sporters (waaronder ook KNZB-certificering) en hun begeleiders. Ook met missie/visie ontwikkeling voor bestuurders/verenigingen heeft Jan-Bram inmiddels ervaringen opgedaan.

Jan-Bram is een coach die het perspectief op inzichten graag ook van de andere kant bekijkt, maar overtuigd is van het feit dat nothing works, until you do!

 

>